Naše hodnoty a podniková kultura

ABYCHOM ZABEZPEČILI ÚSPĚCH HEINZ-GLAS GROUP, POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ, ABY VŠICHNI ZAMĚSTNANCI MĚLI STEJNÉ POVĚDOMÍ O NAŠÍ FIREMNÍ KULTUŘE.

Aktivně sdílené hodnoty a společná kultura vytváří pocit sounáležitosti a nabízí základ pro naši každodenní práci. Naše hodnoty nás napříč všemi pobočkami spojují a umožňují využít celý potenciál naší internacionality a pestrosti v HEINZ-GLAS Group na celém světě. Vedle hodnot H-E-I-N-Z jsme tyto základy naší kultury zanesli také do našeho kodexu chování.

HISTORIE

HISTORIE - Víme, jaké jsou naše kořeny – a proto zůstáváme nohama na zemi!

„Tradice není kultem popela, ale uměním udržovat oheň.“

Jean Jaures (1859-1914), francouzský filozof, publicista a politik

EXCELENCE

EXCELENCE - Pracujeme tvrdě, abychom se stále zlepšovali – pro nás jako tým, ale i pro naše zákazníky!

„Pokud existuje nějaká cesta udělat něco lépe – najdi ji.“

Thomas Alva Edison (1847–1931), americký vynálezce a podnikatel

INNOVATION

INOVACE - Uskutečňujeme jedinečné nápady, abychom plnili přání zákazníků!

„Inovace jsou spojení s budoucností.”

Prof. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (1939), německý chemik, nositel Spolkového kříže za zásluhy

NACHHALTIGKEIT

UDRŽITELNOST - Myslíme a jednáme s ohledem na generace – a to již od roku 1622!

“Při všem, co člověk dělá, má myslet na důsledky – to je udržitelnost.”

Podle Erica Schweitzera (1965), německého podnikatele

ZUKUNFT

BUDOUCNOST - Zachováváme si náš původ a utváříme budoucnost!

“Úcta vůči minulosti a odpovědnost vůči budoucnosti dávají životu správnou rovnováhu.”

Dietrich Bonhoefer (1906 – 1945), německý teolog a bojovník proti národnímu socialismu

Addicted to glass