IMPRINT

VYDAVATEL

HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau | Germany

Telefon: +49 9269 77-0
Fax: +49 9269 77-333

Mail: info@ heinz-glas.com

www.heinz-glas.com

 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Hlavní sídlo: Kleintettau
Registrační soud Coburg | HRB 5273
USt-Id.Nr. DE 255 959 732

 

VEDENÍ FIRMY

osobně zodpovědný společník: 1. HEINZ Verwaltungs GmbH
Registrační soud Coburg | HRB 5186
zastoupený svými obchodními vedoucími
Dipl.-Kff. Carletta Heinz
Frank Martin
MBA Virginia Elliott

 

REDAKCE

Carletta Heinz
Ruth Haussner
Ute Schaller
Lisa Lampert

 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Pozor! Toto upozornění se vztahuje na třetí osoby chráněné zákonem.

K zabránění přečinům vůči autorskému právu s možným zaviněním ze strany HEINZ-GLAS samotnými vlastníky autorských práv nesmí dojít bez našeho souhlasu.

Toto upozornění se vztahuje na obchodní značky, které jsou uvedeny na této webové stránce. Označení produktů a loga jsou chráněny v zájmu dotyčných výrobců jako ochranné známky a registrované ochranné známky.

Toto upozornění se vztahuje na značky, které jsou uvedeny na této webové stránce.

Označení produktů a loga jsou chráněny v zájmu dotyčných výrobců jako ochranné známky a registrované ochranné známky.

Toto oznámení se vztahuje k odkazům uvedeným na této stránce.

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou provozovány jinými poskytovateli. Tyto odkazy jsou dány k dispozici výhradně k vašemu laskavému použití a nezaručují souhlas s jejich obsahem ze strany podniku. Podnik není za obsah těchto webových stránek zodpovědný a neručí ani za přesnost materiálů na webových stránkách třetích stran. Rozhodnete-li se pro vstup na tyto odkazy k webovým stránkám třetích stran, činíte tak na vlastní zodpovědnost.

Toto upozornění se vztahuje na dokumenty a informace, kterou jsou k dispozici na této webové stránce.

Dokumenty a k nim náležející grafiku dostupné na tomto serveru jste oprávněni použít za následujících podmínek: informace o autorském právu i toto upozornění ohledně oprávnění jsou obsaženy ve všech kopiích; dokumenty a k nim náležející grafiky, které jsou k dispozici na tomto serveru, jsou užity výhradně za informativním a nekomerčním účelem; žádný z dokumentů a k němu náležející grafiky nebude jakýmkoli způsobem pozměněn; a žádná z dostupných grafik nebude využita bez připojeného doprovodného textu, nebude kopírována ani dále šířena.

HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé nedělají žádné údaje ke vhodnosti informací zahrnutých v dokumentech a k nim náležejícím ilustracím, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách pro konkrétní účel. Všechny dokumenty a příslušné grafiky jsou k dispozici ve své původní podobě a bez jakékoliv záruky. HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé tímto odmítají jakékoli záruky a podmínky vzhledem k těmto informacím, včetně jakýchkoli dalekosáhlejších záruk a podmínek ohledně způsobilosti, vhodnosti k danému účelu a nezpůsobení zranění. HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé v žádném případě nemohou být činěni zodpovědnými za zvláštní nebo nepřímé škody, následné škody ani jiné škody, které vznikly ze ztráty užití, ztráty dat nebo ušlého zisku – ať už v případě užití podle smlouvy nebo v důsledku nedbalosti nebo dalšího nedovoleného jednání – a použitím nebo v souvislosti s použitím informací dostupných na této webové stránce. Dokumenty a příslušné grafiky zveřejněné na tomto serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Může docházet k periodickým změnám informací. HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé si vyhrazují možnost přistoupit kdykoli ke zlepšení a/nebo změnám na zde popsaných produktech a/nebo programech.

Tato upozornění se vztahuje k software, dokumentům a informacím, které jsou dostupné na této webové stránce.

HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé nemohou v žádném případě být činěni zodpovědnými za zvláštní nebo nepřímé škody, následné škody ani jiné škody, které vznikly ze ztráty užití, ztráty dat nebo ušlého zisku – ať už v případě užití podle smlouvy nebo v důsledku nedbalosti nebo dalšího nedovoleného jednání – a použitím nebo v souvislosti s použitím softwarových dokumentů nebo informací dostupných na této webové stránce.

 

AUTORSKÉ PRÁVO

Autorské právo 2018 HEINZ-GLAS a/nebo jeho dodavatelé. Všechna práva vyhrazena. Všechna zde výslovně neuvedená práva zůstávají vyhrazena.

Zdroj ilustrace:

„Engelsrufer“ – © Atelier Christian von der Heide

 

Webová stránka:

Webový design: Shuttle Design Studio, Würzburg
Provedení Typo3: Netzhaut, Würzburg

 

Addicted to glass