Nota prawna

Wydawca

HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau | Germany

Phone: +49 9269 77-0
Fax: +49 9269 77-333

Mail: info@heinz-glas.com
www.heinz-glas.com

Rejestr handlowy

Centrala: Kleintettau
Sąd rejonowyt Coburg | HRB 5273
USt-Id.Nr. DE 255 959 732

 

Zarząd spółki

Komplementariusz: 1. HEINZ Verwaltungs GmbH
Sąd rejonowy Coburg | HRB 5186
reprezentowany przez swoich dyrektorów zarządzających:
Dipl.-Kff. Carletta Heinz
Frank Martin
MBA Virginia Elliott
MBA Christian Fröba

 

 

Redakcja

Carletta Heinz
Ruth Haussner
Ute Schaller
Lisa Lampert                                                                                                                                                                                                        

 

 

Informacje prawne

Uwaga! Niniejsza informacja dotyczy praw ochronnych osób trzecich

Usunięcie ewentualnego naruszenia praw ochronnych na stronach HEINZ-GLAS przez właścicieli praw ochronnych, nie odbywa się bez naszej zgody.

Informacja ta dotyczy marek wymienionych na tej stronie internetowej

Nazwy produktów i logo są chronione na rzecz poszczególnych producentów jako (zarejestrowane) znaki towarowe.

Informacja ta dotyczy linków znajdujących na tej stronie internetowej

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Linki te są udostępnione wyłącznie do Państwa użytku, a treść na tych stronach nie jest zagwarantowana przez nasze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za treść tych linków i nie ręczy za treść i dokładność materiałów zamieszczonych na stronach internetowych podmiotów trzecich. Wejście na strony internetowe podmiotów trzecich za pośrednictwem tych linków odbywa się na własną odpowiedzialność.

Informacja ta dotyczy dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej

Mogą Państwo korzystać z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik pod następującymi warunkami:

Informacja dotycząca prawa autorskiego oraz niniejsza informacja dotycząca uprawnienia zawarte są we wszystkich kopiach; korzystanie z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych; żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie w żaden sposób zmieniane; oraz żadne z dostępnych na serwerze dokumentów i przynależnych do nich grafik nie będzie wykorzystywane niezależnie od towarzyszących im tekstów, kopiowane lub dalej rozprowadzane.

HEINZ-GLAS lub jej dostawcy nie podają żadnych informacji dotyczących przydatności do określonego celu informacji zawartych w dokumentach i przynależnych do nich grafikach na tym serwerze. Wszystkie dokumenty i przynależne do nich grafiki są udostępniane w takim stanie w jakim były widziane i bez jakiejkolwiek gwarancji. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy odmawiają tym samym wszelkiej gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących przydatności do określonego celu, a także nienaruszenia praw. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych na tym serwerze. Udostępniane na tym serwerze dokumenty i przynależne do nich grafiki mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje są okresowo zmieniane. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonania w każdym czasie ulepszeń, lub zmian opisanych tu produktów, lub programów.

Informacje te dotyczą oprogramowania, dokumentów i informacji dostępnych na tej stronie internetowej. HEINZ-GLAS lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody wtórne lub inne szkody, wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraconych zysków – które powstały w wyniku zgodnego z umową użytkowania lub w wyniku niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – oraz przez lub w związku z wykorzystaniem dokumentów dotyczących oprogramowania dostępnych na tym serwerze.

W żadnym wypadku HEINZ-GLAS i/lub jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w ramach działań kontraktowych, zaniedbania lub innych działań deliktowych, wynikających z lub w związku z wykorzystaniem dokumentów oprogramowania lub informacji dostępnych na tym serwerze.

Copyright

Copyright 2018 HEINZ-GLAS i/lub jego dostawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie są zastrzeżone.

Bildnachweis:

„Engelsrufer“ – © Atelier Christian von der Heide

 

Strona internetowa:

Webdesign: Shuttle Design Studio, Würzburg
Typo3-Umsetzung: Netzhaut, Würzburg

Addicted to glass