Mandatory Information

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o. o. 
Ul. Wł. Jagiełły 40 | PL 13-200 Działdowo
+48 2369701-00
sales.poland@heinz-glas.com

KRS: 0000104955 
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 571-000-27-26
REGON130020810
BDO 000017331

Directors
Bartosz Stentoft
Zbigniew Nowak

Addicted to glass