Mandatory Information

HEINZ-PLASTICS Polska Sp. z o.o.  
Ul. Przemysłowa 57 |  PL 13-200 Działdowo
+48 2369816-00
sales.poland.plastics@heinz-glas.com

KRS: 000017655
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 571-14-58-954
REGON130339947
BDO 000032248 

Directors
Zbigniew Nowak
Bartosz Stentoft

Addicted to glass