Mandatory Information

2HD Sp. Z o.o.
ul. Przemyslowa 65, 13-200 Dzialdowo | Poland
+48 23 697 78 6
sales.2hd@heinz-glas.com

KRS: 0000443665
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5711712565
REGON: 281455062
BDO: 000018471

Directors
Levent Ferah
Zbigniew Nowak
Bartosz Stentoft

Addicted to glass