Our objective?
To be the most sustainable
company in our industry!

22%

to nasza stopa inwestycji w 2018 roku. W ciągu ostatnich 10 lat inwestowaliśmy średnio 12,7% rocznie.

41‐krotny

wzrost sprzedaży od 1960 r.

 

Od wielu pokoleń Grupa HEINZ‐GLAS jest przedsiębiorstwem rodzinnym, prowadzonym w sposób zrównoważony, zawsze z myślą o jego dalszym istnieniu i zabezpieczeniu jego przyszłości ekonomicznej. Dzięki długofalowemu planowaniu, regularnym inwestycjom w technologie i wiedzę fachową oraz starannemu planowaniu budżetu, Grupa HEINZ‐GLAS osiągnęła stabilny wzrost i mogła utrzymać rodzinne przedsiębiorstwo jako samodzielny podmiot. Zgodnie z definicją zorientowaną ekonomicznie, zrównoważony rozwój „nie oznacza osiągania zysków, które zasilają projekty środowiskowe i społeczne, ale osiąganie zysków w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa”. Dla nas to nie jest tylko definicja ‐ my uważamy to za obowiązek! Analizy cyklu życia dają nam jasny obraz naszego łańcucha wartości, co pozwala nam na określenie obszarów działania i zdefiniowanie celów. Nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o cele i ich realizację.

Addicted to glass