Nie tolerujemy rasizmu

3200 miejsc pracy na całym świecie.

W 17 zakładach HEINZ‐GLAS pracują osoby o 40 różnych narodowościach.

Pracownicy Grupy HEINZ‐GLAS są filarem, na którym opiera się nasze przedsiębiorstwo. Dlatego też nic nie jest dla nas ważniejsze niż stworzenie środowiska, w którym wartości tolerancji, uznania i równości są na pierwszym miejscu. Przestrzeganie uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka jest również w centrum naszych działań.

 

Nasza inwestycja w przyszłość ‐ szkolenia i dalsze kształcenie

W 2018 roku zatrudnialiśmy 60 stażystów we wszystkich zakładach w Niemczech.

Roczne inwestycje w szkolenia i dalsze kształcenie na poziomie 400 000 €

HEINZ‐GLAS przykłada dużą wagę do solidnego szkolenia i dokształcania młodej kadry. Dziewięć praktyk zawodowych o profilu technicznym i pięć o profilu handlowym, jak również różne dualne kierunki studiów oferują szeroki wachlarz perspektyw i możliwości. Nasi instruktorzy i specjaliści przekazują swoją wiedzę i umiejętności z pokolenia na pokolenie. Celem jest wykształcenie następnej generacji i zatrudnienie jej u nas. Inwestujemy również w kształcenie i dokształcanie, kierując się mottem: „Kto przestaje się uczyć, ten przestaje się doskonalić”. Dlatego też oferujemy szeroki wachlarz możliwości kształcenia w zakresie wiedzy zawodowej, zdolności przywódczych oraz umiejętności językowych i społecznych. Różne projekty dla naszych praktykantów wspierają ich w łączeniu się w jedną całość i pozwalają im w interesujący sposób rozwijać swoje umiejętności i talenty.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w HEINZ‐GLAS

Na 200.000 godzin pracy zdarzają się tylko 3 wypadki

Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy byli zdrowi i zachowywali odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Świadczą o tym liczne inicjatywy w zakresie zarządzania zdrowiem zawodowym w HEINZ‐GLAS:

Kursy z zakresu ochrony zdrowia i imprezy sportowe, Audyty w miejscu pracy i udostępnianie zasobów, Współpraca z towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych, Zniżki na usługi u regionalnych partnerów z sektora ochrony zdrowia, Darmowe kontrole stanu zdrowia, Ubezpieczenie od niezdolności do pracy i zabezpieczenie na starość, Dział BHPiOŚ dla poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy

Grupa HEINZ‐GLAS oferuje przyjazne rodzinie i zrównoważone miejsca pracy z szeroką ofertą usług socjalnych, sportowych i zdrowotnych. Każdy w Grupie HEINZ‐GLAS posiada ważną rolę do odegrania. W ramach zakładowego systemu sugestii pracownicy mogą wspierać nas swoją kreatywnością i różnymi pomysłami, a tym samym długofalowo udoskonalać funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym pracownikom optymalnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym i to w sposób spersonalizowany. Zespół projektowy „Elastyczna praca” (Flexibles Arbeiten) tworzy warunki ramowe, niezbędne do zapewnienia każdemu pracownikowi jak największej swobody w jego obszarze. Modele pracy obejmują zarówno pracę w niepełnym wymiarze godzin, jak i pracę mobilną.

 

Addicted to glass