NACHHALTIGKEIT  IST NICHTS  FÜR FEIGLINGE.

MYŚLIMY I DZIAŁAMY POKOLENIOWO ‐ I TO JUŻ OD 1622 ROKU!

400 lat w jednym miejscu, w regionie otoczonym lasem, to bardzo długo. W tym czasie nasza świadomość w zakresie środowiska naturalnego wzrosła do tego stopnia, że można powiedzieć, iż przesiąkliśmy nią do szpiku kości. Oto, co możemy powiedzieć: Zrównoważony rozwój jest w naszych genach, ponieważ jesteśmy świadomi, że tylko w oparciu o nienaruszone środowisko naturalne możemy odnieść sukces jako przedsiębiorstwo. Kiedyś nikt nie mówił o zrównoważonym rozwoju, ale świadomość na ten temat wzrastała wraz z drzewami, które były wycinane dla potażu i w celu wytopu szkła, wraz z czasem, potrzebnym do ponownego zalesienia i z każdym pokoleniem, które prowadziło HEINZ-GLAS w nową przyszłość. Dziś ta przemiana trwa nadal. Jako przedsiębiorstwo rodzinne możemy dziś spoglądać wstecz na historię 13 pokoleń. Jest to dla nas zarówno zachęta, jak i zobowiązanie pod względem: Ekonomicznym ‐ ponieważ tylko ten, kto działa w sposób zrównoważony, uzyskuje podstawę, na której można budować przyszłość. Ekologicznym ‐ ponieważ tylko ten, kto dba o środowisko, uzyskuje zasoby niezbędne do każdego procesu produkcyjnego. Społecznym ‐ ponieważ tylko ten, kto zdobywa serca ludzi, pozyskuje pracowników, którzy widzą siebie jako część zespołu. Kulturowym ‐ ponieważ tylko ten, kto chroni i promuje swój region może stworzyć podstawę dla międzynarodowego sukcesu.

Addicted to glass