EKOROZWÓJ

Myślimy i działami pokoleniowo – i to już od 1622 roku!

 

Ekonomia

Myślimy i działami pokoleniowo – i to już od 1622 roku! Od wielu generacji grupa HEINZ-GLAS jako przedsiębiorstwo rodzinne jest zarządzana z naciskiem na zrównoważony rozwój, mając zawsze na uwadze zachowanie ciągłości i zapewnienie bezpiecznej przyszłości przedsiębiorstwa. Dzięki długoterminowemu planowaniu, regularnym inwestycjom w technikę i wiedzę oraz świadome zarządzanie zasobami finansowymi, grupa HEINZ-GLAS cieszy się prawidłowym rozwojem gospodarczym i pozostaje samodzielna jako przedsiębiorstwo rodzinne.

Nasz cel? Stać się najtrwalszym przedsiębiorstwem w naszej branży!

Ekologia

Nasze środowisko to cenne dobro, które chronimy zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Grupa HEINZ-GLAS podąża za jasnym celem: stałe zmniejszanie wykorzystania zasobów takich jak energia czy woda oraz redukcja emisji CO2 i lotnych związków organicznych. Starannie sporządzona dokumentacja gwarantuje przy tym przejrzystość.

Oto niektóre z inicjatyw grupy HEINZ-GLAS:

 • Własna naturalna roślinna oczyszczalnia do czyszczenia ścieków z naszego działu matowania
 • Zastosowanie energooszczędnych elektrycznych wanien do wytopu szkła
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji szkła do uprawy drzew egzotycznych i hodowli ryb tropikalnych w palmiarni przy trasie Rennsteig
 • Zastosowanie dwóch elektrociepłowni blokowych
 • Koncepcje źródeł odnawialnych energii
 • Opracowanie lakierów na bazie roztworów wodnych i zawierających małe ilości lotnych związków organicznych do malowania naszych flakonów
 • Zastosowanie w przedsiębiorstwie papieru pochodzącego z recyklingu
 • Udział w Europejskim Systemie Handlu Emisjami
 • Wykorzystanie ciepła z serwerów jako źródła energii cieplnej
 • Wytyczne dla niskoemisyjnego korzystania z samochodów służbowych
 • Zakup zasobów przez regionalnych partnerów
 • Zoptymalizowane planowanie transportu

Grupa HEINZ-GLAS bierze na siebie odpowiedzialność i potwierdza to swoimi niezależnymi ocenami (Ecovadis, Carbon Disclosure Project) i docelowym systemem certyfikacji.

Kultura i Życie

Wspólne działalnie wspiera region! Grupa HEINZ-GLAS pokazuje ogromne zaangażowanie w licznych projektach w zakresie kształcenia, kultury i sportu.

Oprócz „Małego Edenu”, palmiarni przy trasie Rennsteig, i Europejskiego Muzeum Szklanych Flakonówktóre przedstawia historię szkła sięgającą 5000 lat, realizowany jest kolejny pionierski projekt: hodowla szkockiego bydła wyżynnego. Aby ochronić powierzchne w Kleintettau przed wyjałowieniem, już w 1980 roku wdrożono program wolnej hodowli szkockiego bydła rasy wyżynnej. Od tego czasu kudłate bydło wyświadczyło mieszkańcom regionu wielką przysługę. Dziś jako mieszkańcy Kleintettau możemy z dumą powiedzieć: byliśmy pierwszymi hodowcami w całych Niemczech prowadzącymi hodowlę zarodową tej rasy. Założenie FOS am Rennsteig, prywatnego technikum w słabo rozwiniętym pod względem infrastruktury regionie, otwarło wielu młodym ludziom szansę na uzyskanie fachowego wykształcenie w pobliżu miejsca zamieszkania.

Dzięki długoterminowym i kreatywnym pomysłom grupa HEINZ-GLAS zdecydowanie przeciwdziała zmianom demograficznym i wzmacnia atrakcyjność i jakość życia w regionach.

Spółka i Działalność Społeczna

Pracownicy Grupy HEINZ GLAS są najważniejszym filarem przedsiębiorstwa. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na środowisko cechujące się tolerancją, szacunkiem i równouprawnieniem. Poszanowanie uznanych na całym świecie praw człowieka jest podstawą wszystkich naszych działań.

Dobre wykształcenie i dokształcanie się naszych pracowników gwarantuje konkurencyjność grupy HEINZ-GLAS, a co za tym idzie zapewnia około 3000 miejsc pracy na całym świecie. Chętnie wyglądamy poza własne podwórko: dzięki współpracy z przedsiębiorstwami, będącymi naszymi dostawcami i odbiorcami, na każde stanowisko pracy w grupie HEINZ-GLAS przypada prawie jedno miejsce pracy poza naszą grupą!

Grupa HEINZ-GLAS swoją obszerną ofertą społeczną, sportową i zdrowotną dba o przyjazne dla rodzin, stabilne miejsca pracy.

Każdy pracownik jest ważną częścią grupy HEINZ-GLAS. W ramach zgłaszanych przez pracowników zakładu propozycji usprawnień pracownicy mogą podzielić się swoją kreatywnością i pomysłami oraz przyczynić się do trwałego ulepszenia przedsiębiorstwa.

Addicted to glass