Náš cíl?
Stát se nejudržitelnější
společností v
našem oboru!

22%

činila naše investiční kvóta v roce 2018. Průměrně investujeme v posledních 10 letech 12,7 % ročně.

41násobný nárůst obratu od roku 1960

HEINZ-GLAS Group je po mnohé generace vedena jako trvale udržitelná rodinná firma, vždy s ohledem na dlouhodobou existenci a udržitelnou podnikatelskou budoucnost. Díky dlouhodobému plánování, pravidelným investicím do techniky a know-how a vědomému zacházení s finančními zdroji, dosahuje HEINZ-GLAS Group zdravého růstu, a udržuje si samostatnost rodinného podniku.

Podle jedné z ekonomicky orientovaných definic znamená trvalá udržitelnost “nesnažit se dosahovat ekonomických zisků, které pak proudí do ekologických a sociálních projektů, nýbrž snažit se dosáhnout zisku zodpovědně ekologicky a sociálně.“ Nevidíme jen pouhou definici, vidíme náš závazek! Analýzy z oblasti životních cyklů nám dávají jasný náhled na náš hodnotový řetězec, díky tomu poznáváme oblasti, ve kterých můžeme jednat, a kde můžeme definovat cíle. Při stanovování cílů a jejich dosažení neděláme žádné kompromisy.

 

Addicted to glass