Zanecháváme za sebou
menší stopy.

Naše životní prostředí je cenné bohatství, které chráníme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

HEINZ-GLAS Group sleduje jasný cíl: trvalé snižování spotřeby zdrojů jako jsou energie nebo voda, a snižování emisí CO2 a VOC. Pečlivá dokumentace pomáhá udržovat proces plně transparentní. 

 

 

50.000 t CO2 ročně

jsme ušetřili od roku 2012. 

  • 0,4g CO2 produkujeme na každý brutto gram vyrobeného skla v Kleintettau/Německo
  • 90% lokální nákup
  • 91% míra recyklace v německých závodech

 

Pro tavení skla je nutná teplota kolem 1.600 °C. Při této teplotě se hmota pomalu taví, než se zbaví nečistot a opět se ochladí na potřebnou teplotu pro formování. To změnit nemůžeme. Co ale můžeme změnit, je naše zacházení se zdroji. My v HEINZ-GLAS jsme tento krok již učinili. Namísto toho, abychom používali (v naší branži) běžné pece na tavení skla poháněné fosilním zemním plynem, jsme zainvestovali do vysoce účinných elektrických tavících pecí. Tyto pece provozujeme díky zelené energii. Získáváme certifikovanou elektřinu bez CO2 z obnovitelné energie, která je dodávána do sítě v Norsku. Díky 1 kWh zelené elektřiny bez CO2 tak můžeme nahradit 2 kWh fosilního zemního plynu!

Náš cíl: Do roku 2022 se snažíme snížit uhlíkovou stopu na našich místech po celém světě o 30 % ve srovnání s rokem 2012. To však neznamená, že jinde ve světě zůstaneme pasivní. Právě naopak. Naše plynové tavicí pece v Polsku a Peru jsou již podporovány elektrickým posilovačem. Touto cestou se ubíráme, abychom postupně dosáhli co nejmenší uhlíkové stopy.

My sami přetváříme odpad ve výrobky.

91% míra recyklace v německých závodech

100 % všech střepů, které vznikají při naší výrobě skla, dáváme do recyklačních cyklů. Jak interně, tak externě.

Sklo nikdy nepřijde nazmar. Už vůbec ne u nás. Drcené sklo a vlastní střepy znovu roztavíme a vrátíme zpět do materiálového oběhu. Bez ztráty kvality. Kromě toho používáme také PCR sklo (spotřebitelem recyklované sklo). Je natolik zabezpečeno, že i z PCR skla vznikají prvotřídní flakony firmy Heinz-Glas. To nejsou jediné příklady toho, jak z odpadových produktů znovu děláme prémiové produkty. Pro naši výrobu využíváme také regionální odpadový produkt – vápno, které vzniká při úpravě vody. To snižuje naši spotřebu surovin a šetří životní prostředí snižováním dopravních vzdáleností. A co dále? Vše, co sami znovu nezhodnotíme nebo nejsme schopni recyklovat, omezujeme: od spotřeby fólií přes papír až k obalovému materiálu. Nakonec odevzdáváme 91 % všech odpadů, které vznikají v našich německých firmách, přímo do další recyklace.

Omezujeme plýtvání.

16 % méně vody

je celkem velké množství, pokud se nespotřebuje.

Voda je živel života – a výroba skla by bez ní byla nemyslitelná. Ale ani to nám nezabránilo v tom, abychom do toho šli. Podařilo se nám výrazně snížit naši spotřebu vody, zejména pokud jde o leptání kyselinami. Přestože se další snížení spotřeby vody zdá nemožné, již nyní uvažujeme o konkrétních modelech pro udržitelné využívání vody. Nejen při matování, ale i tam, kde se zdá, že již nelze spotřebu vody snížit, přemýšlíme o konkrétních modelech opakovaného využití. Nevzdáváme to. Naopak oblast, kde vědomě a zcela cíleně používáme více vody, je při výrobě vodou ředitelných barev a laků. Ty se vyvíjejí v našem vlastním kompetenčním centru, které jsme založili v roce 2013 speciálně pro tento účel. Díky tomu můžeme cíleně ještě lépe vyvíjet laky vyhovující našim požadavkům a podpořit důležité cíle, jako například redukce organických sloučenin – tzv. VOC.

Nevyhýbáme se odpovědnosti

Říká se, že pokud někdo nechá něco zarůst trávou, jistě cosi skrývá.

My ne. Právě naopak. Dokonce jsme našli partnera a správce pro vlastní rostlinnou úpravnu vody naší společnosti. Ve spolupráci s Institutem pro výzkum a testování materiálů na Bauhaus-Universität Weimar jsme zahájili výzkumný projekt, ve kterém jsou mikroorganismy odpovědné za vyčeření a vyčistění našich odpadních vod. Integrovali jsme tak samotnou přírodu do našich procesů udržitelnosti. Kromě tohoto ambiciózního výzkumného projektu je za recyklaci naší průmyslové vody odpovědná úpravna vody realizovaná společně s komunitou Tettau a sousedním závodem. Všechny chemikálie v ní obsažené, které jsou nepostradatelné pro konečnou úpravu skla, jsou filtrovány inteligentním procesem čištění (důkladně a bez zbytků) – a poté správně zlikvidovány.

Sluneční energii využíváme celý rok

Přes 100 kWp sluneční energie

instalováno v roce 2018, pro rok 2019 je naplánováno 300 kWp.

V Kleintettau, jak se říkává, jsou čtyři roční období: červen, červenec, srpen a zima. Jednoduše řečeno – panuje tu drsné klima. To samé se dá říct i o lidech – jsou tvrdí, ale srdeční a především velmi nápadití. Možná je to tím, že využíváme každý okamžik, kdy svítí slunce. Od roku 2016 rovněž využíváme sluneční svit pro získávání energie. V tomto roce jsme na střechu naší výrobní a skladovací haly instalovali fotovoltaické zařízení, které dosahuje špičkových výkonů až 274 kWp a za rok dodává výnos 250.000 kWh proudu, který přirozeně proudí do naší výroby. Fotovoltaiku nevyužíváme pouze v Kleintettau, nýbrž nově také na našem stanovišti v Linden, New Jersey, USA.

Naše energie proudí přímo do ráje

1.400 Mwh odpadního tepla

proudilo v roce 2017 z naší výroby v Kleintettau do tropického skleníku u Rennsteigu.

Mnozí ani nevědí, kam s jejich energií. My ano. Energii nepoužíváme jen pro naši výrobu. Také samozřejmě využíváme naše odpadní teplo. Nejen pro vytápění budov a pro teplou vodu, ale také se staráme o to, aby teplo bylo prospěšné i pro tropický skleník u Rennsteigu. Tropický skleník u Rennsteigu byl založen v roce 2011 jako referenční projekt pro efektivní využívání energie z odpadního tepla v oblasti s nízkými teplotami a od svého otevření v roce 2014 se stal turistickou atrakcí.

Addicted to glass